facebook  twitter

Privacy

Privacybeleid
Be-Mobile is ervan overtuigd dat uw privacy erg belangrijk is. Wij behandelen uw persoonlijke data dan ook met de grootste zorg en beschermen deze zeer nauwgezet. Vandaar ook dat uw persoonsgegevens enkel gebruikt worden door de Be-Mobile Group; zonder uw voorafgaande toestemming worden deze nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven.

Hieronder wordt uitgebreid beschreven hoe Be-Mobile met uw persoonlijke data omgaat wanneer u gebruik maakt van onze producten, diensten, applicaties of wanneer u onze website bezoekt: www.touringmobilis.be
 
Opvragen en gebruiken van persoonsgegevens
Indien u gebruik wilt maken van onze producten/onze diensten en/of onze apps is het mogelijk dat u een aantal persoonsgegevens dient te verstrekken, zoals uw voornaam en familienaam, uw adres (privé of professioneel), login, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer (privé of professioneel), geboortedatum, taal en een kopie van uw identiteitskaart. Indien u registreert voor SMS-parking of voor andere specifieke diensten kunnen wij u ook om bijkomende informatie vragen die noodzakelijk is om de service te kunnen leveren of het parkeersysteem te beheren (bijvoorbeeld specifieke voorkeuren en wensen met betrekking tot de gevraagde service), om uw account te registreren of om onze klantenadministratie te beheren. Wanneer u beslist om zich bij ons te registreren of om gebruik te maken van een product, service of app, behoudt Be-Mobile zich het recht voor om enkele voorafgaande controles met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te voeren; dit om elke risico op fraude of insolvabiliteit uit te sluiten.

Daarnaast stockeren wij data met betrekking tot het gebruik van onze diensten, producten, apps en websites, informatie over de types en merken van de toestellen die u hiervoor gebruikt en de technische informatie over deze apparaten. We verzamelen en verwerken ook uw contact- en betalingsgegevens indien u gebruikmaakt van een betalende service, en de informatie over uw gebruik van specifieke producten, services en apps.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om u te informeren over andere producten en diensten, of over wijzigingen in producten en diensten die door Be-Mobile worden geleverd. Via surveys kan Be-Mobile u ook om uw mening vragen over huidige of toekomstige diensten.

Be-Mobile kan u per e-mail adviseren over functionele wijzigingen in onze diensten. U kunt de ontvangst van deze specifieke berichten niet uitschakelen omdat deze integraal deel uitmaken van de diensten waarvoor u zich aangemeld hebt.

De persoonsgegevens die u via deze verschillende kanalen ingeeft, worden opgeslagen in files die beheerd worden door Be-Mobile SA (met hoofdzetel in de Kardinaal Mercierlaan 1 a, 9090 Melle, België). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor enkele van de volgende items, zoals: - het leveren van de gewenste service of informatie aan u, zoals relevante verkeersinformatie op uw locatie, het aanbieden van informatie over de route die u hebt afgelegd, enz.
- voor verkeersmonitoring en -analyse,
- voor de generatie van (historische) verkeersinformatie,
- voor het aanbieden van mobiliteitsdiensten,
- voor routeplanning,
- voor facturatie,
- voor klantenbeheer,
- voor geschillenbeheer,
- voor de bestrijding van fraude en inbreuken tegen Be-Mobile, zijn werknemers, klanten of leveranciers,
- voor het verbeteren van de kwaliteit van de diensten en producten,
- voor klantprofilering en om de informatie over onze producten, diensten en aanbiedingen relevanter voor u te maken

Alle gegeven die wij verzamelen kunnen gecombineerd worden. Zodoende kunnen wij uw precieze profiel leren kennen en onze aanbiedingen en producten beter afstemmen op uw persoonlijke behoeften.

Indien u geen informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, of indien u een specifieke voorkeur hebt met betrekking tot de communicatiekanalen die wij dienen te gebruiken om u te informeren, of indien u niet wenst dat wij onze aanbiedingen aanpassen aan uw profiel, kunt u een e-mail sturen naar privacy@be-mobile.com. Wij zullen uw verzoek behandelen.

Persoonsgegevens worden bewaard tot 5 jaar nadat een persoon geen Be-Mobile klant meer is. Voor bepaalde gegevens geldt een kortere bewaartijd.

De verwerking en opslag van klantengegevens gebeurt steeds volledig in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, en alle dataopslag vindt plaats binnen de Europese Unie. Wie gebruikmaakt van onze website en de SMS parking service of een andere dienst, product of app van Be-Mobile gaat ermee akkoord dat zijn/haar data kunnen worden overgemaakt aan een instantie die zich buiten het eigen land, maar steeds binnen grenzen van de Europese Unie, bevindt.

 
Bescherming van persoonsgegevens
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databases waarin uw data worden opgeslagen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, diefstal of verlies. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast zodanig dat we continu de hoogste bescherming kunnen blijven garanderen.
 
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Een aantal van onze databases is ook toegankelijk voor derden. Dit zijn dan instanties die voor ons werken en die ons bijstaan in de uitvoering van onze taken en diensten, of die onze producten en diensten ontwikkelen. Zulke derde partijen hebben uitsluitend toegang tot deze data indien dit absoluut noodzakelijk is om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Uw persoonsgegevens en de data met betrekking tot de Be-Mobile producten, diensten en apps waarvan u gebruikmaakt, kunnen ook worden gedeeld met de dochter- en zustermaatschappijen van de Be-Mobile Group. Zodoende kunnen wij u de producten en diensten van de hele Be-Mobile Group aanbieden. Bij wanbetaling kunnen wij (om de belangen van de Be-Mobile Group te beschermen) onze zuster- en dochtermaatschappijen op de hoogte brengen van uw betalingsgedrag.

Indien u online diensten van derden of Be-Mobile services koopt, zoals mobiele applicaties of parking services, en indien u deze betaalt via een provider van een mobiele betalingsservice of een mobiele operator (in de zin dat een derde dienstverlener u het bedrag aanrekent dat u voor deze diensten dient te betalen), kan Be-Mobile uw gsm-nummer of een ander identificatienummer dat werd aangemaakt bij het gebruik van de mobiele betalingsdienst aan de genoemde derde partij overmaken zodanig dat de betalingsafhandeling mogelijk wordt gemaakt.

In andere gevallen zullen wij de verzamelde persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wij expliciet vermelden dat dit noodzakelijk is voor een specifieke actie, of tenzij wij er wettelijk toe verplicht worden om de genoemde data ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld op verzoek van de bevoegde wettelijke autoriteiten in het kader van een juridisch onderzoek.
 
Privacybeleid met betrekking tot onze website
U kunt onze website bezoeken (www.touringmobilis.be) zonder persoonsgegevens in te geven. Bepaalde onderdelen of functies van onze website zijn echter enkel toegankelijk voor bezoekers met een account nadat een correcte login en een paswoord werden ingegeven.

- Connectiegegevens
Wij registreren de informatie over de verbinding die u maakt met onze website en over de software en de toestellen die u gebruikt om deze tot stand te brengen. Deze informatie bevat onder meer uw IP-adres, de tijdsregistratie tijdens uw bezoek aan de website, het type browser en het type en merk van toestel dat u gebruikt, alsook de pagina’s die u bezoekt. Deze data worden gebruikt om uw surfgedrag op onze website te analyseren en statistieken te kunnen opmaken teneinde de kwaliteit van onze website en de service te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om onze aanbiedingen op de website aan te passen aan uw potentiële noden.

- Cookiebeleid van Be-Mobile
U kunt het cookiebeleid van Be-Mobile raadplegen via de hyperlink ‘Cookiebeleid’ die u onderaan op de homepage van onze website vindt.

- Hyperlinks
Onze website bevat mogelijk hyperlinks naar websites die niet door Be-Mobile worden beheerd. Zulke hyperlinks dienen uitsluitend voor informatieve doeleinden. Wanneer u zulke websites raadpleegt, raden wij u aan om zorgvuldig hun privacy- en cookiebeleid na te lezen.

- Tracking of commerciële e-mails van Be-Mobile
Be-Mobile kan u e-mails sturen om u op de hoogte te houden van de bestaande en nieuwe producten, diensten en promoties, tenzij u gebruik hebt gemaakt van uw recht op bezwaar.

- Analyse van het bezoekersgedrag op de Be-Mobile website
Wij kunnen gebruikmaken van diensten geleverd door derde partijen, de zogenaamde ‘third party analytics’ services voor het monitoren, analyseren en rapporteren van het gedrag van de bezoekers aan onze website. Te dien einde kunnen derden die voor Be-Mobile zulke diensten leveren, anonieme data verzamelen over uw gebruik van onze websites, met inbegrip van uw surfgedrag op onze websites. Deze data stellen ons in staat om fouten in onze websites op te sporen en uit te zoeken op welke wijze wij uw gebruikerservaring op onze website kunnen verbeteren.

Privacybeleid met betrekking tot de Be-Mobile applicaties
Be-Mobile weet dat privacy zeer belangrijk is voor u en wil u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot de Be-Mobile apps, zoals MyTouringMobilis.

De data die worden verzameld kunnen ter beschikking worden gesteld van partners die Be-Mobile bijstaan bij het leveren of managen van Be-Mobile diensten, of indien dit noodzakelijk zou zijn om een bepaalde Be-Mobile dienst te kunnen leveren, of indien u hebt ingestemd met zulke terbeschikkingstelling.

De data die verzameld en verwerkt worden bij het gebruik van de Be-Mobile apps worden opgeslagen door Be-Mobile SA, met hoofdzetel in de Kardinaal Mercierlaan 1a in 9090 Melle, België. De data worden gedurende vijf jaar bewaard en worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij anders en duidelijk werd vermeld in de Be-Mobile of TouringMobilis app, en na ontvangst van uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. U hebt het recht op toegang tot en wijziging van deze data. Wij willen u er wel op wijzen dat, eens uw data bij Be-Mobile anoniem werden gemaakt, het niet langer mogelijk zal zijn voor Be-Mobile of enige andere partij om uw persoonsgegevens terug op te sporen

Uw privacyvoorkeuren
Hieronder kunt u lezen hoe u Be-Mobile op de hoogte kunt brengen van uw privacyvoorkeuren. Wij doen ons best om onze systemen en database zo spoedig mogelijk te updaten, maar houd er rekening mee dat het wat tijd vergt om uw voorkeuren in de praktijk om te zetten.

U kunt onderstaand nummer bellen om ons uw privacyvoorkeur te melden: +32.9.330.51.80, of stuur een e-mail naar privacy@be-mobile.com

Uw rechten
Uw goedkeuring herroepen

Indien er bij het gebruik van een service, product of app gevraagd werd om in te stemmen met het feit dat uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt, kunt u deze toestemming altijd terug intrekken. Het herroepen van uw akkoord heeft geen invloed op de data die wij voor deze herroeping al hadden gestockeerd; de intrekking is enkel van toepassing op toekomstige locatiegegevens en informatie.

Recht van controle

U beschikt over een wettelijk recht om te weten welke van uw persoonsgegevens door de Be-Mobile Group worden verwerkt. Wij willen er wel absoluut zeker van zijn dat we deze gegevens aan de juiste persoon doorgeven.

U kunt ons een e-mail sturen met de vraag welke van uw persoonsgegevens verder gebruikt of verwerkt worden. Stuur deze aan privacy@be-mobile.com. Of richt uw brief aan: Data Protection Office van Be-Mobile NV, Kardinaal Mercierlaan 1a, 9090 Melle, België. U kunt ook in uw profiel of account checken welke data Be-Mobile over u bewaart en verwerkt.

Om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent die deze persoonsgegevens opvraagt, verzoeken wij u om ons een kopie van uw ID-kaart (enkel de voorkant) te willen bezorgen of om op uw account of profiel in te loggen. Wij bezorgen u gratis een overzicht van de persoonsgegevens die door Be-Mobile verwerkt worden. Indien u dit recht op controle meer dan tweemaal per jaar uitoefent, kunnen wij u de kosten voor het leveren van deze informatie aanrekenen.

Recht van rectificatie – recht van verwijdering – recht van gebruiksbeperking

Nadat u een overzicht hebt ontvangen van uw gedetailleerde gegevens kunt u ons verzoeken om over te gaan tot een correctie, aanvulling, verwijdering of verberging van deze gegevens, indien u denkt dat deze data niet correct zijn of indien het gebruik ervan niet relevant is, of indien dit een inbreuk is tegen enig wettelijk recht. U kunt ook zelf deze acties ondernemen op uw account of profiel. Om dit te doen, neemt u contact met ons op via de bovengenoemde adresgegevens. Wij zullen dan binnen vier weken een beslissing nemen over uw verzoek en u hiervan op de hoogte brengen.


Wijzigingen in ons privacybeleid
Ons privacybeleid kan in de toekomst uitgebreid of aangepast worden (bijvoorbeeld wegens nieuwe ontwikkelingen). Daarom adviseren wij u om regelmatig dit privacybeleid te consulteren.


Contactgegevens van de Be-Mobile Data Protection Officer
Indien u vragen hebt over het privacybeleid van Be-Mobile, kunt u contact opnemen met de Be-Mobile Data Protection Officer.

Contact:
E-mail: privacy@be-mobile.com
Adres: Kardinaal Mercierlaan 1a, 9090 Melle, België

Laatste update: 02/04/2018
 
× Be-Mobile maakt gebruik van cookies om uw surfervaring aangenamer te maken. Door op deze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer informatie